fbpx
h

Nyilvántartási szám - B/2020/007662

h

Engedélyszám - E/2021/000082

h

Iktatószám - VgF/264-5/2021

h

Nyilvántartási szám - B/2020/007662

h

Engedélyszám - E/2021/000082

Állatorvosi asszisztens

1.    A képzési program

1.1.   A képzés megnevezése: Állatorvosi asszisztens

 1. Azonosító száma: 08415001
  1. Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

1.4.   Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0841

 1. Szintjének besorolásaAz Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 1.5.2.Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5

1.5.3.A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5

1.6.   A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az állatorvosi asszisztens feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képes az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével munkáját ellátni.

1.7.   A képzés célcsoportja:

A 3. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező állatorvosi asszisztens szakképesítést elsajátítani kívánó érettségivel rendelkező személyek.

2.    A képzés során megszerezhető kompetenciák

2.1. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg- szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

Az állatorvosi asszisztens állategészségügyi ismereteinek birtokában közrem űködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével, annak utasításának megfelelően végzi. Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását. Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli. A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavatkozások végrehajtásában. A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket. Figyelemmel

kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket. Feladatát, az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során, az állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató állatorvos viseli a felelősséget. Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszerhigiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását. Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában. Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

2.2.  Szakmai követelmények:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Megkülönböztetni az állatok testtájait, belső szerveit, anatómiai jellemzőit.
 • Azonosítani az állatok állapotát, élettani jellemzőit, a viselkedésüket befolyásoló sajátosságokat.
 • Helyesen használni kommunikációjában az állategészségtan fogalmait.
 • Elvégezni az állatok azonosítását, a vizsgálati alapadatok és kórelőzmény felvételét.
 • Balesetmentesen rögzíteni a társállatokat és gazdasági haszonállatokat.
 • Segédkezni a műszeres diagnosztikai vizsgálatoknál, a mintavételeknél, a műtéteknél, szülészeti beavatkozásoknál és a mesterséges termékenyítés során.
 • Az előírásoknak megfelelően beadni a különböző állatgyógyászati készítményeket az állatoknak.
 • Segédkezni az állatok diagnosztikai boncolásánál.
 • Az előírásoknak megfelelően kezelni a rendelőben keletkező állati eredetű

melléktermékeket, az egyéb hulladékokat és környezetkárosító anyagokat.

 • Tanácsokkal ellátni az állattartókat az állatok tartásáról, egészséges, illetve diétás táplálásáról.
 • Kezelni az állattartók panaszait az állatok tartásával, etetésével és itatásával kapcsolatos kérdésekben.
 • Önállóan, illetve másokkal együttműködve mindent megtenni az állatok jólétének javítása érdekében.
 • Vészhelyzet esetén intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni.
 • Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátni.
 • Betartani a Magyar Állatorvosi Kamara munkájára vonatkozó szakmai irányelveket .

3.    A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

3.2.   Szakmai előképzettség: –

 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
  • Szakmai gyakorlat: nem szükséges

3.5.    Egyéb feltételek:

Felnőttképzési jogviszony létesítése, az Fktv. által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződés megkötése. Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása érdekében az előzetes tudás mérését a képző intézmény a jelentkező kérésére, a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja. A dokumentumokkal nem igazolható tanulmányok és gyakorlati tapasztalatok útján szerzett előzetes tudás felmérésére, a képzés megkezdése előtt kerül sor. A tananyagegységben meghatározott követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén, az egyes tananyagegységek/tananyagrészek elsajátítására irányuló képzés alól a jelentkező felmenthető. A dokumentumokkal (bizonyítvány, tanúsítvány, igazolás, oklevél stb.) igazolt előzetes tudás beszámítása a bemutatott dokumentum alapján történik.

4.    A képzésben való részvétel feltételei

 • Részvétel követésének módja: jelenléti ív, haladási napló.

4.2.   Megengedett hiányzás: 20 %.

 • Egyéb feltételek: hiányzás pótlásának lehetőségét biztosítani kell.

5.     Tervezett képzési idő

 • Szakmai képzés óraszáma: 600 óra 5.1.1.Elmélet órák száma: 240 óra 5.1.2.Gyakorlati órák száma: 360 óra

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 30%-a.

Érdekességek

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Jelentkezés

Telefon

Központi szám
+36-20-430-9932

Tölli Imre
+36-30-290-6100

Nyakas Gábor
+36-30-685-6249

Email

[email protected]