fbpx
h

Nyilvántartási szám – B/2020/007662

h

Engedélyszám – E/2021/000082

h

Iktatószám – VgF/264-5/2021

h

Nyilvántartási szám – B/2020/007662

h

Engedélyszám – E/2021/000082

Fakitermelő tanfolyam

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (Fktv.), a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08213002 számú Fakitermelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést megalapozó programkövetelmény alapján készült.

1.      A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés adatai

A programkövetelmény (képzés) megnevezése:Fakitermelő képzés
A programkövetelmény azonosító száma:08213002
Ágazat megnevezése:Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:0821
  • A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés adatai
Megnevezése:Fakitermelő képzés
Szintjének besorolása:
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint:3
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint:3
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:2

2.      A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése

Szövegdoboz: A szakmai képzéshez kapcsolóadóan a fakitermelő tanfolyam során megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.

  • A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan fakitermelő tanfolyam során megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása
Szövegdoboz: Megszerezhető szakképesítés: Fakitermelő
A fakitermelő tanfolyam végeztével, a fakitermelő szakképesítéssel rendelkező szakember az állami és a magán erdőkben az erdőgazdálkodáshoz sorolható, fakitermelési munkákhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat és önálló munkavégzést igénylő tevékenységeket tud elvégezni. Munkáját vállalkozóként, vagy a vállalkozó alkalmazottjaként végzi. Az erdőben előforduló, a fakitermelési munkákkal érintett leggyakoribb fa- és cserjefajokat felismeri, megkülönbözteti. A munkavégzés során önállóan végzi a fadöntéseket, valamint a fakitermelési műveleteket, a gallyazást, a választékolást, a darabolást, a felkészítést, a készletezést.

3.      A fakitermelő képzés célja és célcsoportja

A képzés célja:A képzésben résztvevő sajátítsa el a fakitermelői feladatok ellátásához szükséges ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képes feladatait önállóan végezni.
A képzés célcsoportja:A 7. pontban meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező fakitermelő szakképesítést elsajátítani kívánó személyek, akik a közeljövőben fakitermelő, motorfűrész-kezelő, gallyazó, daraboló munkakörben szeretnének elhelyezkedni.
  • A fakitermelő képzés során megszerezhető kompetenciák
Szövegdoboz: A fakitermelő szakmai képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:
Ø	A leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni.
Ø	A fakitermelési munkákat megszervezni.
Ø	Elvégezni a fa döntését.
Ø	Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni.
Ø	Elvégezni a felkészítés és készletezés munkáit.
Ø	Közreműködni a számbavétel munkafolyamataiban.
Ø	Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket.
Ø	Vállalkozást indítani, működtetni.

4.      A fakitermelő tanfolyam bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény:szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
Egyéb feltételek:Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása érdekében az előzetes tudás mérését a képző intézmény a jelentkező kérésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja. A tananyagegységben meghatározott követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén az egyes tananyagegységek/tananyagrészek elsajátítására irányuló képzés alól a jelentkező felmenthető. A    dokumentumokkal    (bizonyítvány,    tanúsítvány, igazolás,    oklevél    stb.)    igazolt    előzetes    tudás
 beszámítása a bemutatott dokumentum alapján történik.
A képzésben való részvétel feltétele:A Képző intézmény és a résztvevő által aláírt felnőttképzési szerződés. A képzésben résztvevő rendelkezzen Internettel és informatikai eszközzel (saját).
A részvétel követésének módja:A résztvevő által aláírt jelenléti ív, és/vagy elektronikus („e”) forma esetében a részvétel követésére alkalmas „e”-megoldás (pl. Google űrlap, PrtScr, Moodle naplózás stb.)
Megengedett hiányzás mértéke:Tananyagegységenként 20 %
  • A tervezett képzési idő
A tervezett képzési idő:320 óra

5.      Maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám:40 fő
  1. A fakitermelő tanfolyam tananyagegységei és óraszámai
 Tananyagegység megnevezése*Tananyagegység óraszáma
1.Erdei fa- és cserjeismeret40
2.Motorfűrészek és motoros adapterek szerkezete, kezelése és karbantartása40
3.Fakitermelési ismeretek200
4.Vállalkozási ismeretek40
 Összesen320

*A fakitermelő tanfolyam tananyagegységeinek megnevezése és tartalma megegyezik a Fakitermelő programkövetelményben meghatározott programkövetelmény-modulok elnevezésével és az azokban meghatározott szakmai követelményeivel.

Képzési program

További tanfolyamaink

Válogass az MFC által szervezett tanfolyamok közül, és tegyél szert új tudásra.

Online jelentkezési lap

Kapcsolat

Telefon

Központi szám
+36-20-430-9932

Tölli Imre
+36-30-290-6100

Email

[email protected]