fbpx
h

Nyilvántartási szám - B/2020/007662

h

Engedélyszám - E/2021/000082

h

Iktatószám - VgF/264-5/2021

h

Nyilvántartási szám - B/2020/007662

h

Engedélyszám - E/2021/000082

Fegyveres biztonsági őr

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:
Megnevezése:Fegyveres biztonsági őr 
Programkövetelmény azonosító száma:10324022 
Ágazat megnevezése:Rendészet és közszolgálat 
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:1032 Személyi és vagyonvédelem 
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:
Megnevezése:Fegyveres biztonságí őr 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:4 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:4 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:3 
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. A szakmai      képzéshez kapcsolódóan               megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. A képesítési követelményt előíró jogszabály: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet. 
A képzés célja: 
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik védik a felügyeletükre bízott létesítményt, szállítmányt, személyt, kezelik az ehhez szükséges technikai berendezéseket, eszközöket. Rendkívüli esetekben intézkednek, elhárítják a veszélyt. 
A képzés célcsoportja: 
A képzés célcsoportját azok alkotják, akik a szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni és megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

Képzési program Fegyveres biztonsági őr
A Fegyveres biztonsági őr a vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el, hajt végre. Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány- és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja. Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést í r. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti. Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat, — megelőző- fokozott- és teljes készenlét — illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.Iskolai végzettség:érettségi végzettség
2.2.Szakmai végzettség:
2.3.Szakmai gyakorlat:
2.4.Egészségügyi alkalmasság:szükséges
2.5.Előzetesen elvárt ismeretek:
2.6.Egyéb feltételek:

3. Tervezett képzési idő

3.1.A képzés óraszáma:250
3.2.Megengedett hiányzás mértéke:A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20%-át.

4. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagytávoktatás) meghatározása

Képzési program

További tanfolyamaink

Válogass az MFC által szervezett tanfolyamok közül, és tegyél szert új tudásra.

Fakitermelő

Fakitermelő

KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (Fktv.), a...

Méhész

Méhész

KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (Fktv.), a...

Online jelentkezési lap

Kapcsolat

Telefon

Központi szám
+36-20-430-9932

Tölli Imre
+36-30-290-6100

Email

[email protected]