fbpx
h

Nyilvántartási szám - B/2020/007662

h

Engedélyszám - E/2021/000082

h

Iktatószám - VgF/264-5/2021

h

Nyilvántartási szám - B/2020/007662

h

Engedélyszám - E/2021/000082

Fegyveres biztonsági őr

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:
Megnevezése:Fegyveres biztonsági őr 
Programkövetelmény azonosító száma:10324022 
Ágazat megnevezése:Rendészet és közszolgálat 
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:1032 Személyi és vagyonvédelem 
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:
Megnevezése:Fegyveres biztonságí őr 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:4 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:4 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:3 
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. A szakmai      képzéshez kapcsolódóan               megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. A képesítési követelményt előíró jogszabály: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet. 
A képzés célja: 
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik védik a felügyeletükre bízott létesítményt, szállítmányt, személyt, kezelik az ehhez szükséges technikai berendezéseket, eszközöket. Rendkívüli esetekben intézkednek, elhárítják a veszélyt. 
A képzés célcsoportja: 
A képzés célcsoportját azok alkotják, akik a szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni és megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

Képzési program Fegyveres biztonsági őr
A Fegyveres biztonsági őr a vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el, hajt végre. Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány- és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja. Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést í r. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti. Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat, — megelőző- fokozott- és teljes készenlét — illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.Iskolai végzettség:érettségi végzettség
2.2.Szakmai végzettség:
2.3.Szakmai gyakorlat:
2.4.Egészségügyi alkalmasság:szükséges
2.5.Előzetesen elvárt ismeretek:
2.6.Egyéb feltételek:

3. Tervezett képzési idő

3.1.A képzés óraszáma:250
3.2.Megengedett hiányzás mértéke:A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20%-át.

4. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagytávoktatás) meghatározása

Programkövetelmény

Érdekességek

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Jelentkezés

Telefon

Központi szám
+36-20-430-9932

Tölli Imre
+36-30-290-6100

Nyakas Gábor
+36-30-685-6249

Email

[email protected]