fbpx
h

Nyilvántartási szám – B/2020/007662

h

Engedélyszám – E/2021/000082

h

Iktatószám – VgF/264-5/2021

h

Nyilvántartási szám – B/2020/007662

h

Engedélyszám – E/2021/000082

Méhész tanfolyam

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (Fktv.), a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08113004 számú Méhész megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést megalapozó programkövetelmény alapján készült.

1.      A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés adatai

A programkövetelmény (képzés) megnevezése:Méhész tanfolyam
A programkövetelmény azonosító száma:08113004
Ágazat megnevezése:Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:0811
  • A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés adatai
Megnevezése:Méhész tanfolyam
Szintjének besorolása:
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint:3
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint:3
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:3

3.      A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése

A méhész tanfolyam szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

  • A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása
Méhész tanfolyam során megszerezhető szakképesítés: Méhész A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel biztosítja a telelő élelem mennyiségét. Elvégzi a méhek gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja a méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a viasztartalmukat. Leülepíti és letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd műlépezi. Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait, bővíti a fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és betelepíti a rajokat. Felkészíti a méhcsaládokat az aktuális hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó növénykultúrát

5.      A méhész képzés célja és célcsoportja

A képzés célja:A képzésben résztvevő sajátítsa el a méhész feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. Ismereti birtokában képes megtervezni, megszervezni, irányítani és elvégezni a házi méhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.
A képzés célcsoportja:A 7. pontban meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező méhész szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban saját méhészetet létesíteni kívánó őstermelő) személyek.
  • A méhész képzés során megszerezhető kompetenciák
A szakmai méhész képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:
Ø Saját méhészetet létesíteni.
Ø Méhcsaládokat vándoroltatni.
Ø Méhcsaládokat kezelni, takarmányozni.
Ø Méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni.
Ø Méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni.
Ø Méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani.
Ø Méhbetegségek és kártevők ellen védekezni.
Ø Méhészeti eszközöket karbantartani, javítani.
Ø Méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjteni, kezelni.
Ø Az állat-egészségügyi előírásokat, vonatkozó jogszabályokat betartani, betartatni.
Ø Méheket vándoroltatni.
Ø Méhlegelő javítással kapcsolatos feladatokat végezni
Ø Vonatkozó jogszabályi előírásokat alkalmazni.
Ø Vállalkozási tevékenység alapvető feladatait végezni.

7.      A méhész képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény:szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
Egyéb feltételek:Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása érdekében az előzetes tudás mérését a képző intézmény a jelentkező kérésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja. A méhész tanfolyam tananyagegységben meghatározott követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén az egyes tananyagegységek/tananyagrészek elsajátítására irányuló képzés alól a jelentkező felmenthető. A dokumentumokkal (bizonyítvány, tanúsítvány, igazolás, oklevél stb.) igazolt előzetes tudás beszámítása a bemutatott dokumentum alapján történik.
A képzésben való részvétel feltétele:A Képző intézmény és a résztvevő által aláírt felnőttképzési szerződés. A képzésben résztvevő rendelkezzen Internettel és informatikai eszközzel (saját).
A részvétel követésének módja:A résztvevő által aláírt jelenléti ív, és/vagy elektronikus („e”) forma esetében a részvétel követésére alkalmas „e”-megoldás (pl. Google űrlap, PrtScr, Moodle naplózás stb.)
Megengedett hiányzás mértéke:Tananyagegységenként 20 %
  • A tervezett képzési idő
A tervezett képzési idő:240 óra

9.      Maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám:40 fő
  1. A képzés tananyagegységei és óraszámai
 Tananyagegység megnevezése*Tananyagegység óraszáma
1.A méhészet története és technológiája100
2.Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek70
3.A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei30
4.Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek40
 Összesen240

*A méhész tanfolyam tananyagegységek megnevezése és tartalma megegyezik a Méhész programkövetelményben meghatározott programkövetelmény-modulok elnevezésével és az azokban meghatározott szakmai követelményeivel.

Képzési program

További tanfolyamaink

Válogass az MFC által szervezett tanfolyamok közül, és tegyél szert új tudásra.

Online jelentkezési lap

Kapcsolat

Telefon

Központi szám
+36-20-430-9932

Tölli Imre
+36-30-290-6100

Email

[email protected]